Om oss

 

Dunbar Direct etablerades 1993 och har sedan dess verkat inom reklam och marknadsföring med tonvikt på Direct Marketing, direktmarknadsföring eller CRM- Customer relationship management, kärt barn har många fler namn.

 

Idag omfattar verksamheten konsultuppdrag inom marknadsföring, egen originalproduktion samt grafisk produktion.

 

Tidigare uppdrag inom reklamsektorn: Ogilvy, etablerade Rapp&Collins/ DDBi Sverige därefter DM-ansvarig hos Mc Cann samt Factory. Kundlistan är lång, både inom konsument och företag.

 

 

Grafisk produktion

 

De områden som dominerade de första åren var butiks- och emballageprodukter vilket innebar ark- offset- och screentryck, stansade enheter samt bokbinderi i alla former.

 

Senare kompletterad med produktion inom Direct Marketing, så även programmeringsunderlag för print med Laser eller Inkjet.

 

Förutom DM-produktion producerar vi tidningar, kataloger, årsredovisningar samt de flesta förekommande trycksaker.

 

 

Direktmarknadsföring

 

Inom området DM är analysen en viktig del för att lägga fast kommunikations-koncept, målgruppsanalys, budget, fullfilment med tidsplanering mm.

Marknadsundersökningar, tester, analys av databaser ligger till grund för att eliminera felaktiga satsningar.

 

Vi arbetar utifrån konceptet MaxiMarketing, där målgruppen identifieras och utifrån resultatet och den strategi som är lagd beslutar om media och tid för genomförande.

Enkelt formulerat är DM den form av marknadsföring där man "köper kunder" i motsats till imagemarknadsföring där man "Säljer produkter".

 

Med DM planerar vi när, var och hur men framförallt hur många och till vilket pris vi skall sälja produkten. Testen är ett av de viktigaste verktygen och DM är den ultimata formen för resultatbaserad marknadsföring.

 

 

Föreningsuppdrag

 

Olika föreningsuppdrag:

 

Svenska Frimurare Orden

Ansvarar för annonsdelen i tidskriften Frimuraren, ledamot i Informations-direktoriet som ansvarar för intern och extern kommunikation. Ledamot i Stamhusfonden som verkar inom Bååtska Palatset samt ledamot i Barnhusstiftelsen.

 

Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar

Ordförande i föreningen samt Veteranbåtsfonden.

MSF driver Fritidsbåtsmuseet i Västerås, på uppdrag Båthall 2 på Galärvarvet, ger ut tidningen Veteranbåten, genomför årligen Veteranbåtsmötet i Wasahamnen och deltar i festivaler med inriktning på fritidsbåtskulturen i Sverige.

 

Stockholms Sjögård, vice ordförande

Föreningen är en lobbyorganisation med syftet att bevara den maritima kulturen i Stockholm som företrädare för 58 medlemsföreningar. Sjögårdens område begränsas till Kastellholmen, Blasieholmen, Strandvägen, Galärvarvet på Djurgården till Beckholmen.

 

 

Event

 

Vi genomför konferenser och företagsevent i Sverige och Europa där personal- eller kundnyttan är grunden. De uppdrag vi genomför är välplanerade med besök i förväg på samtliga platser som skall leverera under genomförandet.

 

Beroende på syfte engageras de konsulter som löser behoven då uppdraget är att uppnå målsättningen. Exempel på uppdrag är personalkonferenser med inriktning på Lean, kundevent med syfte att presentera ny teknik och samtidigt öka omsättningen. Personalkonferenser med mål att skapa nya produkter och företagskoncept samt konferenser för internutbildning.

 

 

© Copyright 1993-2016 - Dunbar Direct. All Rights Reserved.